Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Taki zakres zagadnień omówili policjanci na spotkaniu z uczniami inowrocławskiego „Medyka” i ZSP nr 2. Zajęcia miały różnorodną formę, bo wymagały tego przygotowane przez policjantów tematy. Wyłoniona została też trójka uczennic, które najlepiej rozwiązały quiz wiedzy.

Wczoraj (13.05) na zaproszenie grona pedagogicznego szkoły „Medycznej” w Inowrocławiu odbyły się zajęcia dla uczniów tejże szkoły i sąsiadującej szkoły gastronomicznej. Zainicjowała je Pani Monika Kurzawa, by młodzież uświadomić o różnych zagadnieniach dotyczących ich własnego bezpieczeństwa. Spotkanie otworzyła Dyrektor Pani Urszula Majewska.

Zajęcia poprowadził Naczelnik WRD kom. Sebastian Górski i asp. szt. Izabella Drobniecka. Policjantka w pierwszej kolejności pokazała uczniom spoty pt. „Bądź SMART na przejściu dla pieszych” przygotowany przez KWP Bydgoszcz oraz „Narkotyki i dopalacze zabijają”, który przygotowało MSWiA w ramach kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Jej hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimat. To było wstępem do dyskusji zarówno o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i zagrożeniu narkotykami. O tym jak działa Policja na drodze, zwalczając zagrożenie narkomanii, uczniowie mogli przekonać się oglądając i poznając działanie testerów narkotykowych stosowanych wobec kierowców.

Uczniowie mogli sprawdzić i zweryfikować też swoją wiedzę o ruchu drogowym, dzięki prezentacji przygotowanej przez kom. Sebastiana Górskiego. Ponadto quiz z pytaniami o problematyce narkomanii dał uczniom możliwość poszerzenia swojej wiedzy o tym zagrożeniu. Trzy osoby, które uzyskały największą ilość punktów otrzymały policyjne maskotki.

Odrębną część do dyskusji stanowiły zagadnienia dotyczące rekrutacji, gdzie policjantka omówiła wymogi jakie są niezbędne, by wstąpić do służby. Z zaciekawieniem zarówno uczniowie i nauczyciele wysłuchali o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i katalogu zagrożeń, jakie ona obejmuje. Dzięki temu, że otrzymali od policjantów magnesy z KMZB, będą pamiętali o możliwościach dostępu do tej szczególnej mapy.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka
 • Uczniowie szkoły medycznej i gastronomicznej słuchają wykładu policjantów.
 • Policjant prezentuje spot pt. "Bądź SMART na drodze".
 • Policjantka tłumaczy uczniom zasady rozwiązywania quizu wiedzy o narkotykach.
 • Uczestnicy spotkania rozwiązują test wiedzy.
 • Naczelnik WRD prezentuje zdjęcia dotyczące zdarzeń drogowych.
 • Uczniowie zainteresowani tym co mówią policjanci podczas zajęć.
 • Policjanci pokazują prezentacje tematyczne.
 • Uczennice oglądają tester do narkotyków.
 • Naczelnik WRD wręcza uczennicom maskotki policyjne za rozwiązanie quizu.
 • Policjantka wręcza uczniom magnesy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • Magnesy z KMZB wręcza Naczelnik WRD.
 • Policjantka omawia zasady rekrutacji do służby i pokazuje materiału reklamowe.
 • Policjanci otrzymują od uczniów kwiatek w podziękowaniu za ciekawe przeprowadzenie zajęć.
 • Policjantka sprawdza quiz pod kątem uzyskanych punktów przez uczniów.