Dzielnicowy z Kruszwicy i policjantka zajmująca się profilaktyką byli w jednym z Domów Pomocy Społecznej na terenie gminy. Było to spotkanie z dziedziny profilaktyki społecznej.

Mł. asp. Mariola Witoń i mł. asp. Łukasz Zbawicki przygotowali blok tematyczny dla podopiecznych domu. Przede wszystkim omówili podstawowe zasady ruchu drogowego, by podkreślić jak ważne jest przekraczanie jezdni w miejscach do tego przeznaczonych. Wręczyli również uczestnikom spotkania odblaskowe opaski. Kolejnym z zagadnień były wzajemne relacje między podopiecznymi domu, ponieważ budują one atmosferę w placówce.

Dzielnicowy omówił również sytuacje dotyczące zagrożeń oszustwami, kradzieżami, by nauczyć prawidłowego reagowania i prewencji w tego typu sytuacjach. Zaoferował także swoją pomoc i utrzymywanie bieżącego kontaktu z placówką, aby podopieczni mogli zawsze uzyskać poradę w przypadkach z jakimi im przyjdzie się zetknąć w życiu.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka