Powiat Inowrocławski przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności powiatu.

Wsparcie na remont zabytkowych kościołów otrzymały parafie rzymskokatolickie: w Sławsku Wielkim, Tucznie, Gniewkowie, Piaskach oraz parafia pw. Świętego Krzyża w Inowrocławiu. Dziś w gabinecie Starosty Inowrocławskiego podpisane zostały pierwsze trzy umowy. Łącznie dotacja wyniesie 70 tysięcy złotych.

  

23.05.2019