Zajęcia sportowe, trening umiejętności społecznych, warsztaty ratownicze i kosmetyczne, wyjazdy do kina, kręgielni czy teatru – takie atrakcje miało w ostatnich miesiącach piętnaścioro podopiecznych kruszwickiego MOW.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy od września ubiegłego roku realizuje program dofinansowany ze środków unijnych. Jego łączny koszt to 572 tys. zł, a wkład własny wynosi 32,5 tys. zł.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej zwiększającej zdolność funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

 

 

- Uczestnicy otrzymują wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne, psychologiczne oraz działania wzmacniające kompetencje edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia – wyjaśnia koordynator projektu Małgorzata Zawadzka.