Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Zajęcia opiekuńcze-wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci 4- i 5-letnich, przygotowujące maluszki do dalszej edukacji w przedszkolu pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym odbywają się w MDK w Inowrocławiu.

Główną zaletą tych zajęć są mało liczne grupy i kameralna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
W programie:
-zajęcia ruchowe-mające na celu zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
-zajęcia muzyczne; nauka piosenek, gra na instrumentach itp.
-zajęcia plastyczne, sensoryczne-dające olbrzymie możliwości wyrażania ekspresji emocjonalnej,
-zajęcia teatralne i logopedyczne,
-j.angielski oraz zajęcia z elementami arteterapii.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 52-307-01-70.