Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, sprzed Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wyruszył kolejny spacer w przeszłość.

Mimo padającego deszczu, grupa liczyła prawie 30 osób. Tym razem motywem przewodnim była architektura modernistyczna ul. Solankowej, tak charakterystyczna dla okresu II Rzeczypospolitej.

Przy najpiękniejszej ulicy Inowrocławia, jest zaledwie 5 obiektów modernistycznych, reprezentujących jednak szerokie spektrum budownictwa mieszkalnego od willi po budynek wielorodzinny. Są to dzieła miejscowych budowniczych Sylwina Kościelnego i Franciszka Dźwikowskiego oraz warszawskiego architekta Tadeusza Ruttié.

 

 

Obecność w Inowrocławiu dzieła uznanego projektanta ze stolicy, autora sztandarowej budowli polskiego modernizmu – krakowskiego  kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej stanowiła zaskoczenie dla wycieczkowiczów. Niektórzy z uczestników dostrzegli podobieństwo inowrocławskich budowli do obiektów wzniesionych  w Gdyni czy Katowicach.  

Dodatkowym walorem spotkania była opowieść Adama Rogowskiego, mieszkającego przez wiele lat w modernistycznym domu na rogu ul. Solankowej i Roosevelta (Ratuszowej), który potwierdził wysokie walory użytkowe mieszkań powstałych w latach 30-tych XX wieku, spełniających oczekiwania współczesnych mieszkańców. Organizatorzy pragną wyrazić podziw dla uczestników spaceru, którzy mimo deszczu, skryci pod parasolami uczestniczyli w wędrówce.

Partnerem wycieczki było Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu.