Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Dlatego policjantki uczyły dzieci z Przedszkola Niepublicznego „Miś” w Inowrocławiu tego, by na okoliczność niespodziewanych sytuacji wiedziały jak się zachować.

Dwie policjantki z inowrocławskiej komendy odwiedziły przedszkolaków z inowrocławskiego „Misia” . Dzieci chciały poznać podstawowe zasady przekraczania jezdni, działania sygnalizatora świetlnego oraz to na czym polega służba policjanta.

Z uwagi na to, że od najmłodszych lat warto uczyć numerów alarmowych i tego jak reagować w przypadku gdyby komuś w domu coś się stało, policjantki pokazały jak postępować w takiej sytuacji. Dzieci chętnie uczestniczą w takich pokazach, bo komentują je i starają się sobie radzić.

Upominkami dla przedszkolaków były broszurki o bezpieczeństwie i  kolorowanki.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka
  • Policjantka omawia na czym polega służba w policji i jak wygląda policyjne umundurowanie.
  • Grupa dzieci słucha pogadanki policjantek.
  • Policjantka mówi o zasadah ruchu drogowego.
  • Dzieci poznają zasady związane z koniecznością zapinania pasów w samochodzie.
  • Policjantka uczy podstaw udzielania pierwszej pomocy.
  • Grupowe zdjęcie z policjantką.
  • Wspólna fotografia z dziećmi.