Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Trwa nabór kandydatów na członków II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2024.

W celu naboru kandydatów na członków Rady II kadencji, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać przedstawicieli na członka Rady.

Członkami Rady II kadencji na lata 2019-2024 mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

W załącznikach informacje w sprawie naboru kandydatów, ogłoszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Załącznik - Ogłoszenie Marszałka

Załącznik - Formularz Zgłoszeniowy 2019

Załącznik - Informacja w sprawie naboru kandydatów_2019