Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Inowrocławska książnica – Filia Nr 12 zaprosiła dzieci i młodzież na spotkanie pt. “Wiem co czytam”. Uczestnicy ze świetlic wiejskich z Cieślina, Turzan, Kruszy Podlotowej i Słońska rywalizowali w zabawach literacko-ortograficznych, za które otrzymały nagrody i dyplomy. Celem spotkania było zwiększenie świadomości występowania trudności
w czytaniu, pisaniu i liczeniu, ale przede wszystkim zachęcenie uczniów do aktywności czytelniczej. Imprezę zorganizowano w ramach “Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji” przy współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Inowrocławiu.


Artykuły promocyjne

Biblioteka Inowrocław: “Europejski Tydzień Świadomoś...