Pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Uczestniczyła w niej również Policja.

W sobotę (30.11) inowrocławski „Medyk” był gospodarzem ważnego konferencyjnego wydarzenia. Zarówno prelegenci, jak i uczestnicy pochylili się nad problematyką dotyczącą przemocy w wielu aspektach naukowych, pomocowych i praktycznych. Prelegentami byli przedstawiciele UMK w Toruniu, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu i inowrocławskiej Policji. Uczestnikami natomiast uczniowie szkoły, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrektorzy przedszkoli oraz inne osoby zainteresowane zagadnieniem.

Wśród zagadnień zostały omówione tematy:

 • Wartości jak drogowskazy z zakazem przemocy. Od filozofii do biologii, 
 • Oblicza przemocy, Jak skutecznie budować porozumienie – wprowadzenie do komunikacji bez przemocy,
 • Pomoc ofiarom Przestępstw.

Policjantki z Inowrocławia asp. Justyna Piątkowska i asp. szt. Jolanta Kirchenstein-Kowalska podjęły tematy związane z cyberprzemocą, policyjnymi danymi statystycznymi dotyczącymi przemocy oraz procedurą Niebieskiej Karty.

Prócz prezentacji policjantki posłużyły się również spotem, który pokazywał różne sytuacje przemocowe i zwracały uwagę na problem oraz to na czym powinna polegać czujność nas wszystkich w tym zakresie.

Warto wiedzieć, że sprawcą przemocy może być każdy. Natomiast ranić mogą nie tylko zachowania polegające na uderzaniu, czy szarpaniu ale również słowa. Dlatego tak istotne jest reagowanie na wszelkie przejawy przemocy i pomaganie jej ofiarom.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka
 • Dyrektor szkoły wita gości i uczestników
 • Za stołem siedzą prelegenci
 • Uczestnicy siedzą i słuchają przebiegu
 • Prelegent przedstawia zagadnienie
 • Plakat dotyczący przeciwdziałania przemocy
 • Policjantka prezentuje swój temat
 • Policjantka mówi o cyberprzemocy
 • Uczestnicy konferencji zajęci prezentacjami prelegentów
 • Zdjęcie grupowe