Wychowanka inowrocławskiej „Pszczółki” Maja Adamska otrzymała wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych "fART" w Bydgoszczy.

Maja reprezentowała Młodzieżowy Dom Kultury w kategoriach: muzycznej i literackiej. Jury konkursowe doceniło jej muzyczny i literacki talent, gdyż nagrodę otrzymała za zaśpiewanie tekstu własnego "Kim jestem" do muzyki Tomasza Bielińskiego.

Maja rozwija talent muzyczny w pracowni Mariusza Berkowskiego, a literacki pod kierunkiem Małgorzaty Wojciechowskiej.