Na schodach w Młodzieżowym Ośrodku dla Dziewcząt w Kruszwicy pojawiły się edukacyjne napisy. Mają one za zadanie przypominać o ważnych zwrotach grzecznościowych czy zasadach.

Kruszwicka placówka jest młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym dla dziewcząt o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym.

Dziewczęta przebywające w ośrodku są przygotowywane do aktywnego, zgodnego z normami moralnymi i prawnymi, udziału w życiu społecznym, do odpowiedzialnego korzystania z wolności i samodzielności.

Placówka zapewnia wszechstronną pomoc w osiąganiu dojrzałej osobowości, wspiera proces uczenia się i doskonalenia przez całe życie.