Ruszył nabór wniosków do VIII edycji grantów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Fundacja do współpracy zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej.

 

W ramach projektu grantowego fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Pula środków przeznaczona na realizację VIII edycji wynosi 1 milion złotych. Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do fundacji). Szczegóły na stronie fundacji: https://dozfundacja.pl/granty/