Młodzież z klas mundurowych Zespołu Szkół im. Jana Pawła II uczestniczyła w 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.

 

Niezwykłym wydarzeniem było złożenie wiązanki do morza z wojskowego śmigłowca. W ramach uroczystości odbyła się także inscenizacja historyczna w autentycznym miejscu Zaślubin Polski z Morzem.

Kolejnego dnia młodzież uczestniczyła w wykładzie na temat 100-lecia Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski. Organizatorem udziału wybranych klas mundurowych w uroczystościach był Urząd Marszałkowski w Toruniu. Opiekę nad uczniami sprawowali opiekun klas mundurowych Mariusz Stefaniak i wychowawczyni Kamila Tomaszewska.