Pod kierownictwem starosty Wiesławy Pawłowskiej odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego. Tworzą go przedstawiciele władz powiatu oraz okolicznych gmin.

 

Przyjęto roczny raport dotyczący wdrażania strategii oraz uchwały aktualizacyjne. Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu to dokument opiewający na setki milionów złotych, w ramach których zrealizowanych zostanie kilkaset projektów.