W Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku po raz kolejny obchodzono Światowy Dzień Chorego.

Mszę świętą w intencji chorych koncelebrował biskup Bogdan Wojtuś. W homilii  podkreślił wielką rolę i wkład osób opiekujących się i pracujących z chorymi na rzecz poprawy ich stanu zdrowia oraz udzielił błogosławieństwa uczestnikom uroczystości.

W przyjaznej atmosferze zostali wyróżnieni mieszkańcy DPS-ów Powiatu Inowrocławskiego, którzy pomimo swoich ograniczeń i choroby potrafią wspierać współmieszkańców w pokonywaniu słabości, a swoim zaangażowaniem i postawą stanowią wzór do naśladowania.

 

 

 

Powiat Inowrocławski na uroczystości reprezentowali członek zarządu Włodzimierz Figas oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Rafał Walter.

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II dnia 13 maja 1992 r. w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – kard. Fiorenzo Angeliniego. Wyznaczył wówczas jego datę na 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Pierwszy taki dzień obchodzono właśnie w tym francuskim sanktuarium maryjnym.