Policjanci inowrocławskiej komendy korzystają na bieżąco z narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

W ubiegłym roku koordynatorzy odczytali na terenie Powiatu Inowrocławskiego łącznie 1241 zgłoszeń. Weryfikacja ich skutkowała tym, że 409 sygnałów policjanci potwierdzili, 325 wyeliminowali, a 23 skierowali do innych instytucji, bo w ich gestii leży zajęcie się zagadnieniem.

Najczęściej zgłaszanymi sygnałami było: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 356 zgłoszeń, nieprawidłowe parkowanie – 347, przekraczanie dozwolonej prędkości – 182, niewłaściwa infrastruktura drogowa – 84, używanie środków odurzających – 51, gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 43.

W 2019 roku wspólna służba policjantów i leśników obejmująca zasięgiem działania Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i Nadleśnictwa Gniewkowo prowadzona była na różnych płaszczyznach, także w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na mapie bowiem można również zaznaczać sygnały dotyczące obszarów leśnych, tj. dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, czy kłusownictwo.

W dalszym ciągu bardzo szeroko policjanci promują KMZB jako formę sygnalizowania policji o zdarzeniach społecznie uciążliwych, z jednoczesną informacją, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112. Ważne jest, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji, a sygnały mieszkańców funkcjonariusze sprawdzają i weryfikują. Te potwierdzone mają dalszy ciąg i konsekwencje prawne.