Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu uległa pewnym ograniczeniom.

 

W chwili obecnej ze względu na duże zagrożenie epidemiczne klientów oraz pracowników poradni mieszczącej się przy ul. Mątewskiej nie ma przeprowadzanych badań indywidualnych, terapii oraz zajęć grupowych, nie przyjmowane są nowe wnioski w sekretariacie, a tylko drogą online.

Sporządzone opinie i orzeczenia poradnia wysyła pocztą - nie ma możliwości odbioru osobistego w sekretariacie.