Jest drugi numer telefonu, pod którym można się kontaktować oraz e-mail. Prosimy o udostępnianie, żeby informacja dotarła do jak największej liczby mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego.