Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Zmiany są bardzo pracochłonnym procesem. Wymagają od ludzi wielu wyrzeczeń i gruntownych zmian w dotychczasowej hierarchii wartości. Niezmiernie ciężko jest samemu dokonać znacznych zmian. Z pewnością jedną z najtrudniejszych transformacji jest proces resocjalizacji.

 

Wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy przez cały rok dzielnie walczyły ze swoimi słabościami, otwierając coraz szerzej przed sobą drzwi lepszego jutra. Dziewczęta, doceniając trud który wychowawcy włożyli w ich przemianę, postanowiły założyć przy placówce rozarium, aby ślad po ich wdzięczności odżywał w sercach ich opiekunów za każdym razem w drodze do pracy.

Róże, jako krzewy wieloletnie będą upiększać otoczenie placówki, przypominając młodszym koleżankom i wychowawcom miłe chwile związane z podopiecznymi, które zakończyły swoją edukację i pobyt w MOW, przez wiele kolejnych lat.