Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że mikroprzedsiębiorcy, którzy uzyskali niskoprocentowe pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki.

 

Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia, tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).