Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Dobra wiadomość dla mieszkańców, a zwłaszcza kierowców z Powiatu Inowrocławskiego. Dzięki oszczędnościom przebudowana zostanie cała droga ze Słońska do Gąsek.

 

Poprzednio informowaliśmy, że po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3 419 292,92 zł oraz wykonawcą nadzoru na kwotę 60 270,00 zł, dotyczącą odcinka 3,5 km. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 698 864,00 zł i stanowi 50% kosztów.

Dobra wiadomość dla mieszkańców. Dzięki oszczędnościom przetargowym i dodatkowym środkom Powiatu Inowrocławskiego zostanie zrealizowany kolejny etap – 1,7 km, który pozwoli na przebudowę całej drogi.

- Myślę, że z tej informacji ucieszą się wszyscy mieszkańcy Powiatu Inowrocławskiego. Staramy się gospodarować środkami budżetowymi tak, aby zrobione zostało za nie jak najwięcej – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Przypomnijmy, w pobliżu tej drogi występują tereny inwestycyjne i usługowe. Nowa droga umożliwi mieszkańcom z gospodarstw znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie i okolicznych miejscowości sprawną komunikację głównie do Słońska i Gąsek.

Po przebudowie droga Słońsko-Gąski będzie miała m.in. nowa jezdnię, obustronne pobocza oraz zjazdy. Zgodnie z ogłoszeniem przetargowym, ostatni etap prac (ten na 1,7 km) ma zostać zakończony w połowie listopada.