Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Mimo niesprzyjających warunków epidemiologicznych podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół w nie zabrakło uśmiechów nagród i wyróżnień.

W tym roku szkolnym na tzw. świadectwo z czerwonym paskiem zasłużyło 21 osób. Najwyższą średnią ocen w technikum osiągnęła Weronika Kozłowska z klasy 2TŻUG - 5,42 a w liceum Hanna Pyzik z klasy Ia LO-5,35. Z tej okazji otrzymały one między innymi listy gratulacyjne i nagrody od starosty Wiesławy Pawłowskiej.