Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Jeszcze tylko do niedzieli będzie można oglądać wystawę fotografii z albumu gniewkowianina Jana Milewskiego pt. Wielkopolanie w Bobrujsku w 1919 - 1920 roku.

Ekspozycja czynna jest w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Przypomnijmy, wystawa została przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu oraz Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Fotografie z rodzinnego albumu zostały udostępnione przez pana Wojciecha Paszkowskiego.

Na wystawie jest prezentowanych 55 fotografii autorstwa wielkiego gniewkowskiego patrioty Jana Milewskiego. Twórca albumu urodził się w Gniewkowie w 1893 r. W 1906 r. brał udział w strajku szkolnym. W czasie I wojny światowej brał udział w walkach w szeregach armii niemieckiej. Wziął czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, a po zwycięstwie wstąpił do tworzonej armii. W szeregach 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich-14 Dywizji Piechoty wziął udział w wojnie z Sowiecką Rosją. Odznaczony Krzyżem Walecznych, po wojnie 1920 r. powrócił do rodzinnego Gniewkowa. Założył rodzinę, był szanowanym obywatelem miasta, właścicielem składu bławatów, konfekcji i obuwia oraz kina „Świt”. Był prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. W 1939 r. brał udział w walkach nad Bzurą. Po II wojnie światowej pracował w Gniewkowie jako główny księgowy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W 1952 r. aresztowany i więziony przez władze komunistycznej Polski. Zmarł w 1971 r. W Gniewkowie przy ul. Sobieskiego znajduje się tablica upamiętniająca postacie Jana Milewskiego i jego ojca Kazimierza.

Prezentowane na wystawie zdjęcia Jan Milewski wykonał w czasie walk z bolszewikami w latach 1919-1920 na froncie litewsko-białoruskim, w tym w słynnej bitwie o Bobrujsk. Fotografie Jana Milewskiego przedstawiają codzienne życie żołnierzy najróżniejszych formacji armii wielkopolskiej, piechurów, kawalerzystów, lotników, artylerzystów ale i oddziałów tyłowych intendentury, kucharzy. Na zdjęciach widzimy bohaterów wojny z Sowietami w zaskakujących sytuacjach, grających w piłkę nożną, przygotowujących mięso w rzeźni, bawiących się z psem. Album Jana Milewskiego, bohatera z Gniewkowa, jest wyjątkową kroniką wojny.

W stulecie bitwy warszawskiej i polsko-sowieckich zmagań warto odwiedzić inowrocławskie muzeum, zobaczyć codzienne życie zwykłych żołnierzy. Zapraszamy!!!