Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Na zajęciach z groomingu uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach doskonalili swoje umiejętności.