Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Muzeum im. Jana Kasprowicza nawiązało kontakt z Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Toruniu. Obie instytucje będą wspólnie opracowywać znaleziska podwodne z kolekcji muzeum a przede wszystkim tworzyć nowoczesną ich dokumentację.

 

Wizyta dr hab. Andrzeja Pydyna kierownika Centrum Archeologii Podwodnej UMK wraz z mgr Mateuszem Popkiem w Inowrocławiu poświęcona była nawiązaniu współpracy w opracowaniu zabytków archeologicznych z badań podwodnych znajdujących się w kolekcji naszego muzeum.

Wykonana zostanie nowoczesna dokumentacja znajdującego się w zbiorach zespołu zabytków z badań Klubu Archeologii Podwodnej Tryton w Jeziorze Wolskim na Pałukach. Najciekawszymi eksponatami poddanym nowym analizom będą dwa średniowieczne miecze datowane na XIII/XIV wiek oraz towarzyszące im kord, puginał i groty włóczni.

Powstanie dokumentacja fotogrametryczna i rentgenowska a same zabytki zostaną poddane analizom na miarę XXI wieku. Zabytki przed podróżą do Torunia zostaną pokazane w ramach wiosennej wystawy prezentującej skarby muzeum. Na tę wystawę zapraszamy już dziś!