Dziś opublikowane zostały listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów podstawówek i ich rodziców, w szkołach Powiatu Inowrocławskiego, które cieszyły się największym zainteresowaniem utworzono 4 dodatkowe oddziały.

Podsumowując, do pierwszych klas liceów zostało zakwalifikowanych 576 kandydatów, do techników – 618, a do szkół branżowych I stopnia – 55.

Warunkiem przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do oddziału jest potwierdzenie do 30 lipca woli podjęcia nauki w tym oddziale poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów. Listy przyjętych do szkół zostaną opublikowane 2 sierpnia.