Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, w którym czekamy na zdjęcia przyrody lub obiektów i zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

 

Celem konkursu, realizowanego w ramach kampanii Ekologiczny Powiat Inowrocławski, jest promowanie walorów przyrodniczych i obiektów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

Na prace czekamy do 30 sierpnia. Wartość nagród wynosi 1000 zł, ale organizator ma prawo przyznania nagrody specjalnej.

Regulamin konkursu można znaleźć tutaj:

http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/zarzadzenia,12_2021-7_781