Kiedy trzeba pomóc i wesprzeć, edukować i być wśród mieszkańców zawsze można liczyć na dzielnicowego. Tak działa właśnie asp. szt. Jarosław Nowak z komisariatu w Janikowie.

Okres wakacyjny to czas równie pracowity dla dzielnicowego, jak w czasie roku szkolnego. Społeczność wiejska z sołectw: Głogówiec, Dębina i Trląg miała okazję spotkać się z asp. szt. Jarosławem Nowakiem. To za sprawą festynów okolicznościowych dla lokalnych społeczności.

Dzieci miały mogły dowiedzieć się o tym jak ważne jest bezpieczeństwo i jego zasady. Szcze-gólnie dzielnicowy mówił o okresie wakacyjnym i dobrym zagospodarowaniu czasu wolnego u dzieci i młodzieży. Z dorosłymi, rozmawiał o przepisach ruchu drogowego, metodach oszustw.

Kontakt z policjantem dzielnicowym jest ogromnie ważny, bo pozwala na wczesne rozpozna-wanie problemów i niesienie pomocy. Ponadto prewencja ma na celu zapobieganie negatyw-nym zdarzeniom.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu

  • Dzielnicowy częstuje dzieci słodyczami
  • Prezentacja policyjnego sprzętu
  • Dzielnicowy na wspólnym zdjęciu z dziećmi
  • Dzielnicowy pokazuje umiejętności operowania tonfą