W budynku Starostwa Powiatowego przy ul Mątewskiej 17 otwarte zostało w poniedziałek Biuro Porad Prawnych Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Placówka w pierwszych miesiącach po otwarciu przyjmować będzie petentów raz w miesiącu. W razie potrzeby obsłużenia większej liczby chętnych w nowo otwartym biurze zwiększy się liczba dyżurów prawnika.

Biuro znajduje się w pokoju 229 na II piętrze. Pomieszczenia na potrzeby tej placówki użyczyło i wyposażyło Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

Wkrótce poinformujemy o godzinach funkcjonowania biura i zasadach kontaktu z dyżurującym prawnikiem.

Biuro zostało otwarte z inicjatywy Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ ,,Solidarność” reprezentowanego przez Przewodniczącego Regionu Tomasza Jeziorka i Wiceprzewodniczącego Mariusza Kawczyńskiego, Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Zbigniewa Studzińskiego oraz Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej.

Artykuł ukazał się w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin 24 września 2021 r.