Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska oraz Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota wzięły udział w XXVII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, który odbył się w Wiśle.

 

Obrady miały charakter sprawozdawczo-programowy i były połączone z wyborami uzupełniającymi. Starostowie podsumowali m.in. działalność związku w minionym roku i omówili program działań jakie będą podejmowane w najbliższej przyszłości, zajmowali się też sprawami budżetowymi.

- Cieszę się z możliwości wspólnego omawiania najważniejszych spraw dotyczących lokalnych wspólnot. Dzięki współpracy możemy efektywnie podnosić poziom życia mieszkańców naszych powiatów. Samorząd terytorialny na pewno może więcej działając wspólnie – powiedziała starosta Wiesława Pawłowska reprezentująca tym razem też Powiat Mogileński, którego starosta nie uczestniczył w obradach z powodów zdrowotnych.

Artykuł ukazał się w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin 24 września 2021 r.