W poniedziałek odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy na rozbudowę drogi powiatowej Sikorowo - Kruszwica w Szarleju. Prace wykona firma Strabag.

 

Przekazanie placu budowy nastąpiło zgodnie z terminem ustalonym w umowie z wykonawcą robót. W spotkaniu uczestniczyła starosta Wiesława Pawłowska, wicestarosta Tadeusz Majewski przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, a także kierownik robót reprezentujący wykonawcę i inspektor nadzoru.

- Zależy mi na tym żeby prace przebiegały sprawnie, szybko i zakończyły się zgodnie z umową na początku grudnia. Ważne, aby w jak najmniejszy sposób ograniczały mieszkańców Szarleja, bo remont drogi przebiegającej przez środek miejscowości na pewno jest uciążliwy. Finalnie prace te przyniosą jednak poprawę komfortu życia i przemieszczania się i tu w Szarleju, i na trasie Sikorowo-Kruszwica - powiedziała starosta.

Przypomnijmy, przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi na odcinku 500 metrów. Powstanie tam jezdnia asfaltowa o szerokości 6,50 m. Wybudowane zostaną zjazdy, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe oraz pobocza.

Prace będą kosztować ponad 1 mln 600 tys. zł. Połowę kosztów pokryje inwestor, czyli Powiat Inowrocławski, a drugą połowę Gmina Kruszwica.

Inwestycja znajduje się też na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oznacza to, iż uzyskanie takiego wsparcia będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności przetargowych w ramach zadań, które już uzyskały dofinansowanie.

Artykuł ukazał się w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin 24 września 2021 r.