Geriatria od października, pielęgniarstwo od drugiego semestru! Z kształcenia na kierunkach medycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości skorzystają placówki z Powiatu Inowrocławskiego i powiatów sąsiednich. 

 

- Mamy to, i chciałabym ze zdwojoną siłą to zaakcentować. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego nawiązała dzięki naszemu wsparciu współpracę z powiatowym szpitalem i konsekwentnie prowadziła działania zakończone szczęśliwym finałem – powiedziała Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska podczas konferencji prasowej dotyczącej uruchomienia studiów podyplomowych z zakresu gerontologii i geriatrii. Ten kierunek ruszy już od pierwszego semestru, czyli od października 2021 r.

To nie jedyna dobra wiadomość. Stacjonarne studia pielęgniarskie pierwszego stopnia rozpoczną się w drugim semestrze, czyli na początku roku 2022 r. Studia pielęgniarskie będą kończyć się licencjatem i prawem wykonywania zawodu pielęgniarki o profilu praktycznym.

Studia na kierunku gerontologii i geriatrii będą prowadzone w systemie hybrydowym, tzn. zajęcia praktyczne odbywać się będą w szpitalu i domach pomocy społecznej, a teoretyczne - w formie online.

O potrzebie kształcenia personelu pielęgniarskiego zapewnia Bartosz Jakub Myśliwiec, zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa i Naczelny Lekarz Szpitala. - Opieka pielęgniarska jest jednym z elementów szpitalnictwa. Za chwilę borykać będziemy się z deficytem średniego personelu medycznego. Podejmując współpracę z uczelnią wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom zwiększenia dostępności tej kadry medycznej. Zainteresowanie takim kształceniem jest duże. Nasze studia w większości bazować będą na praktycznych zajęciach, aby absolwent taki miał wiedzę praktyczną, a nie tylko teoretyczną. Posiłkować będziemy się przy szkoleniu adeptów pielęgniarstwa własną kadrą, ale też zewnętrzną – mówi Bartosz Jakub Myśliwiec. W szpitalu udostępnionych zostanie 5 pracowni, które wzbogacone zostaną w specjalistyczne pomoce dydaktyczne.

Rektor uczelni Wiesław Juchacz zdał na spotkaniu z dziennikarzami relację z wykonanych działań, których celem jest akredytacja tego kierunku studiów. Budynek przy ul. Poznańskiej został użyczony przez przedsiębiorcę  Adama Brzuszkiewicza na Wydział Pielęgniarski. Przeszło 50 osób złożyło dokumenty na I rok tych studiów stacjonarnych. Akces współpracy wyraziły także powiaty ościenne - aleksandrowski, radziejowski i mogileński.

-  Jestem zadowolony, bo wiele jest osób, które chcą się tu uczyć i tych, którzy chcą przekazywać doświadczenie. Korzystać będziemy z kadry lokalnej, ale też z innych środowisk. Zamówione jest nowe wyposażenie pracowni pielęgniarskiej, które dotrze w grudniu. Stworzona zostanie baza biblioteczna i informatyczna. Będziemy także działać w zakresie zarządzania służbą zdrowia. Docelowo chcemy też doprowadzić do tego, by egzaminy praktyczne odbywały się w naszych pracowniach oraz stworzyć możliwość podjęcia studiów pielęgniarskich II stopnia - magisterskich. Dla regionu uzdrowiskowego i szpitalnego będzie to dużym wsparciem - mówi rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.    

- Wyrażam wielką radość i podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do utworzenia kierunku pielęgniarskiego, gdyż powiat na tym skorzysta, uzupełniając braki personelu medycznego – mówi starosta.

Inauguracja roku akademickiego odbędzie się na WSP 2 października w budynku przy ul. Najświętszej Marii Panny, a studia pielęgniarskie odbywać się będą już w nowej siedzibie uczelni przy ul. Poznańskiej 43/45.

Artykuł ukazał się w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin 24 września 2021 r.