Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu odbył się etap szkolny olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych " organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Główną ideą jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej - wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach: szkolnym, wojewódzkim i centralnym. Uczniów do etapu szkolnego przygotowała Żaneta Marcinek.