Dziś w gabinecie burmistrza Pakości miało miejsce oficjalne podpisanie umowy na przekazanie środków z PFRON. Dzięki dotacji siedziba tamtejszego Urzędu Miejskiego stanie się bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Do pakoskiego budżetu trafi dofinansowanie w wysokości 4 900 zł.

 

Powiat Inowrocławski jest realizatorem tego programu dla beneficjentów z naszego regionu.

W spotkaniu udział wzięli: Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski, Zygmunt Groń Burmistrz Pakości, Joanna Kuchta naczelnik wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich oraz skarbnik Gminy Pakość Anna Kruszka.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Pakości dla potrzeb osób niepełnosprawnym, w tym szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprzez zakup samojezdnego schodołazu gąsienicowego.

Dofinansowanie projektu pt. „Dostępny urząd – Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Pakości” pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

To pierwsza z serii umów z poszczególnymi samorządami. Kolejne będą podpisywane w najbliższych dniach.