W styczniu przyszłego roku, spełniając oczekiwania pracodawców, Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu uruchamia nowy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych wyodrębnionej w zawodzie elektryk”

 

Kurs jest kierowany do wszystkich osób pełnoletnich bez względu na poziom wykształcenia, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje w celu podniesienia atrakcyjności na rynku pracy. Po zakończeniu kursu uzyskuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważniające do bezpłatnego zdawania egzaminu zawodowego.

Kursant uzyska umiejętności wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Kurs jest pozaszkolną formą kształcenia dorosłych odbywającą się w formie zaocznej. Zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, odbywać się będą w piątki po południu i w soboty od stycznia do grudnia 2022, z okresem przerw feryjnych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego.

Kurs Zawodowy jest bezpłatny. Szczegółowych informacji udziela Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Dworcowej 25, telefony 52 357-30-06, 52 357-30-07, adres strony: www.ckpino.pl