Już nikogo nie dziwi wizyta policjantów w szkołach. Głównym powodem są zajęcia profilaktyczne i wskazówki oraz porady jakie otrzymują uczniowie.

W szkole w Chełmcach odbył się ostatnio cykl spotkań w klasach. Poprowadziła je asp. Mariola Witoń, która realizuje zadania między innymi z zakresu profilaktyki. Wychodząc z założenia, że dziecko bezpieczne to dziecko świadome, policjantka omówiła w poszczególnych klasach tematykę różnych realnych i potencjalnych zagrożeń. Zadbała też o to, by pytania dzieci nie pozostały bez odpowiedzi.

Uczniowie klas I-III mieli lekcję o cyberprzemocy, jej przejawach i sposobach radzenia sobie z nią. Nie brakowało przy tym informacji o zawieraniu znajomości w inrternecie i umieszczaniu zdjęć. Z klasami IV policjantka rozmawiała o mowie nienawiści, hejcie i jakie to może mieć konsekwencje. W klasach VI-VIII prelekcja dotyczyła różnego typu uzależnień, ich szkodliwości i odpowiedzialności.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu