Blockchain - czy jest ważny?

Kryptowaluty i leżąca u ich podstaw technologia blockchain pojawiły się jako temat budzący coraz większe zainteresowanie inwestorów, firm i rządów. Bezpieczeństwo i wiarygodność kryptowalut opiera się na leżącej u ich podstaw technologii blockchain. To właśnie sposób, w jaki sieć działa i jest utrzymywana, czyni kryptowaluty tak atrakcyjnymi. Oczekuje się, że technologia ta zrewolucjonizuje wiele branż, z potencjałem przekształcenia sposobu, w jaki dokonujemy transakcji i prowadzimy interesy.

Potwierdzanie transakcji kryptowalutowych za pomocą Blockchaina

Transakcje są zapisywane na cyfrowej księdze, która jest przechowywana w całej sieci komputerów. Komputery te są określane jako węzły. Księga główna jest aktualizowana i weryfikowana przez mechanizm konsensusu co 10 minut. Oznacza to, że wszystkie węzły w sieci muszą się zgodzić, że księga jest poprawna i muszą uzgodnić zestaw zasad rządzących siecią. Jeśli węzeł nie przestrzega zasad lub próbuje fałszować dane, pozostałe węzły w sieci zostaną natychmiast zaalarmowane. Po potwierdzeniu i weryfikacji transakcji nie można jej zmienić ani usunąć. Każdy węzeł posiada kopię księgi, a transakcje potwierdzone w sieci są nieodwracalne.

Ograniczenia technologii Blockchain

Pomimo wielu pozytywnych cech kryptowalut i technologii blockchain, istnieją również pewne istotne ograniczenia i wady. Na przykład skalowalność została uznana za problem, a zużycie energii za wyzwanie środowiskowe. Technologia ta jest również postrzegana jako zbyt wolna, z czasami potwierdzania transakcji, które są znacznie wolniejsze niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w tradycyjnym sektorze finansowym. Wreszcie, zdecentralizowany charakter technologii blockchain oznacza, że może być ona trudna do zintegrowania z istniejącymi systemami.

Jak Blockchain zmieni świat

Kryptowaluty i ich bazowa technologia, blockchain, już teraz mają znaczący wpływ na świat. W oczywisty sposób odmieniły one życie wielu osób, umożliwiając im po raz pierwszy dostęp do cyfrowych usług finansowych. Oferują również sposób, w jaki ludzie mogą przesyłać pieniądze bezpośrednio z jednego konta na drugie bez korzystania z banku - i oczekuje się, że zmniejszy to koszty przekazów pieniężnych. Oczekuje się, że technologia blockchain zakłóci wiele branż i zrewolucjonizuje nasz sposób działania.

Przewiduje się, że blockchain zmieni sektor energetyczny, umożliwiając ludziom produkcję i sprzedaż energii odnawialnej. Oczekuje się również, że przekształci sektor opieki zdrowotnej, umożliwiając pacjentom posiadanie ich dokumentacji medycznej. Zmieni również sposób działania rządów, umożliwiając obywatelom bezpośrednie głosowanie za pomocą technologii blockchain. Oczekuje się, że blockchain zrewolucjonizuje przemysł medialny, umożliwiając bezpośrednie płatności peer-to-peer za treści, takie jak streaming. Wreszcie, oczekuje się, że blockchain zmieni sposób, w jaki robimy zakupy online.