Zrozumienie różnicy między oczyszczaniem powietrza a jonizacją

Jonizacja to proces, w którym powstają jony. Jony to elektrycznie naładowane cząstki, które mogą mieć ładunek dodatni lub ujemny. Oczyszczanie powietrza to proces usuwania lub ograniczania zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak bakterie, wirusy i kurz, aby oddychać bezpieczniej. Jonizacja powietrza jest często stosowana w szpitalach do sterylizacji powietrza. Zmniejsza również unoszące się w powietrzu drobnoustroje i alergeny, które powodują problemy z oddychaniem, takie jak astma i alergie. Skutkuje to lepszą jakością powietrza dla osób cierpiących na te schorzenia. Oczyszczanie powietrza usuwa zanieczyszczenia powietrza, takie jak dym, kurz, pyłki, sierść zwierząt domowych, zarodniki pleśni i inne zanieczyszczenia z powietrza.

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem

Oczyszczacz powietrza bez jonizatora to urządzenie, które filtruje powietrze, usuwając cząstki stałe i inne zanieczyszczenia. Potrafi usuwać z powietrza zapachy, gazy i lotne związki organiczne. Zjonizowany oczyszczacz powietrza to urządzenie, które filtruje powietrze, usuwając cząstki stałe i inne zanieczyszczenia. Potrafi usuwać z powietrza zapachy, gazy i lotne związki organiczne. Różnica między oczyszczaczem zjonizowanym a zwykłym polega na tym, że usuwa on również bakterie, pyłki, wirusy, sierść zwierząt domowych, roztocza i zarodniki pleśni z powietrza, uwalniając do niego ujemnie naładowane jony. Jony ujemne w zjonizowanym oczyszczaczu powstają w procesie zwanym elektrolizą. W tym procesie woda jest rozkładana na gazowy wodór i gazowy tlen przez specjalny rodzaj membrany pod wysokim napięciem bez przepływu prądu (prąd stały). Gazowy wodór gromadzi się po jednej stronie membrany, podczas gdy gazowy tlen po drugiej stronie. Kiedy te dwa gazy mieszają się razem, tworzą wodę

Jak wybrać dobry oczyszczacz powietrza z jonizatorem?

Oczyszczacz powietrza z jonizatorem to rodzaj oczyszczacza powietrza, który wytwarza jony, wykorzystując ładunek elektryczny do rozbijania cząsteczek w otaczającym powietrzu, a następnie uwalniania ich do pomieszczenia. Jony wytwarzane przez jonizatory przyczepiają się do cząsteczek znajdujących się w powietrzu i czynią je cięższymi, co powoduje ich wypadanie z zawiesiny i osadzanie się na powierzchniach takich jak meble lub podłogi, gdzie można je odkurzać lub zamiatać. Dobry jonizator powinien być w stanie usunąć cząsteczki z powietrza w pomieszczeniu, nie wytwarzając przy tym ozonu, który jest szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Powinien również być w stanie wytwarzać jony bez hałasu, ponieważ niektórzy ludzie uważają to za irytujące. Oczyszczacze powietrza służą do usuwania zanieczyszczeń z powietrza. Działają poprzez wychwytywanie cząstek kurzu i dymu. Aby wybrać dobry oczyszczacz powietrza z jonizacją, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • Zdolność oczyszczania: Im wyższy poziom oczyszczenia, tym lepiej dla Twojego zdrowia.
  • Typ filtra: Dwa najpopularniejsze typy to filtry HEPA i filtry z węglem aktywnym.
  • Poziom hałasu: Jeśli szukasz czegoś, co nie zakłóci Twojego snu w nocy, poszukaj czegoś o niskim poziomie hałasu.