2023 rok jest już kolejnym, kiedy to na terenie gminy Kruszwica będą odbywały się dodatkowe służby patrolowe. To za dwustronnego porozumienia między tamtejszym samorządem, a policją.

W piątek (21.04.23.) Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Karol Konopacki spotkał się z włodarzem Kruszwicy Panem Dariuszem Witczakiem.

Szef inowrocławskich policjantów wraz kierownictwem kruszwickiego komisariatu policji przybyli w tym celu do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Podpisane porozumienie określa przekazanie środków finansowych w kwocie 35 000 złotych, które są przeznaczone na zorganizowanie 152  ośmiogodzinnych służb. To kolejny rok kiedy to miasto Kruszwica działa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie tejże gminy.

W 2022 roku podczas dodatkowych patroli policjanci między innymi: przeprowadzili 54 interwencje, nałożyli 26 mandatów karnych, dokonali 40 kontroli kąpielisk i ujawnili 14 wykroczeń na wodach, sporządzili 5 wniosków do sądu o ukaranie i zatrzymali 2 sprawców na gorącym uczynku, za drobniejsze wykroczenia pouczyli 54 osoby.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu