W 2023 roku na terenie gniewkowskiej gminy będą dodatkowe służby patrolowe. Porozumienie zostało podpisane między samorządem, a policją.

Wczoraj (31.05.23.) Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu młodszy inspektor Karol Konopacki i Komendant Komisariatu Policji w Gniewkowie starszy aspirant Łukasz Procek spotkali się z włodarzem Gniewkowa Panem Adamem Straszyńskim.

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie miało na celu podpisane porozumienia. Określa ono przekazanie środków finansowych w kwocie 20 000 złotych, które są przeznaczone na zorganizowanie 80 ośmiogodzinnych służb. Bieżący rok jest kolejnym kiedy to miasto Gniewkowo działa w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie tejże gminy.

W 2022 roku podczas dodatkowych patroli policjanci między innymi: zatrzymali na gorącym uczynku 20 sprawców przestępstw, przeprowadzili 57 interwencji, nałożyli 43 mandaty karne, doprowadzili do wytrzeźwienia 6, zatrzymali 10 osób poszukiwanych, za drobniejsze wykroczenia pouczyli 37 osób.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu