Policja z Inowrocławia uczestniczyła w egzaminie na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Górze. Egzamin ten składał się z części teoretycznej oraz praktycznej.

W piątek (02.06.23) dyrekcja Szkoły Podstawowej w Górze przeprowadziła egzamin na kartę rowerową.

Nad przebiegiem egzaminu, a zwłaszcza części praktycznej czuwał funkcjonariusz ruchu drogowego inowrocławskiej komendy st. sierż. Norbert Pietrzak.

Egzamin praktyczny z techniki jazdy polegał na prawidłowym pokonaniu toru, który zawierał między innymi skrzyżowania z drogami podporządkowanymi.

Wszyscy uczestnicy egzaminu zdali i uzyskali upragnioną kartę rowerową.

Po zakończonym egzaminie policjant rozmawiał z nowymi rowerzystami o bezpieczeństwie na drodze i przestrzeganiu przepisów, ale też o prawidłowym wyposażeniu rowerów.