Czy warto nadpłacać kredyt?

W dobie wysokiego oprocentowania i niemałych rat kredytów, klienci banków zadają sobie pytanie, czy warto nadpłacać pożyczki, aby w przyszłości uniknąć jeszcze wyższych kosztów. Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu i czy rzeczywiście może się opłacić?

Na czym polega nadpłata kredytu

Czy wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa? Jak najbardziej. Taka opcja możliwa jest zarówno dla kredytów gotówkowych, jak i hipotecznych. Jeśli zdarzy się tak, że w danym momencie życia poprawi się nasza sytuacja materialna, wówczas możemy pokusić się o nadpłatę. Dzięki temu spłacimy dług wcześniej niż w kilka czy kilkanaście lat. Pamiętajmy jednak o pewnych obostrzeniach.

Rodzaje pożyczek i ich nadpłata

Pożyczki i kredyty ze stałym oprocentowaniem – w umowie kredytowej bank i pożyczkobiorca umawiają się na stale oprocentowanie pożyczki. Oznacza to, że w okresie jej trwania rata się nie zmieni. Nadpłacanie pożyczek o stałej stopie czy rat 0% nie powoduje np. zmniejszenia raty czy całkowitego kosztu kredytu. Oznacza po prostu wcześniejsze zakończenie umowy kredytu.

Pożyczki i kredyty z oprocentowaniem zmiennym – bank i kredytobiorca ustalają, że oprocentowanie będzie uzależnione od czynników ekonomicznych, np. WIBOR 3M + marża banku. Część kredytobiorców decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu w momencie, gdy oprocentowanie tego typu zobowiązań jest niskie i nadpłata bardziej się opłaca (np. w efekcie malejącego WIBORu). W efekcie nadpłaty zmniejsza się kwota kapitału, a co za tym idzie całkowita kwota do spłaty

Wcześniejsza spłata kredytu - co się dzieje, gdy nadpłacamy

W momencie, gdy nadpłacamy kredyt, zmniejsza się kapitał pozostały do spłaty, a co za tym idzie także całkowita kwota do spłaty Co jeszcze? Tutaj odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana i warto ją potwierdzić ze swoim kredytodawcą.

W przypadku kredytów gotówkowych – Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa wszystkie kredyty gotówkowe i pożyczki, które zostały zaciągnięte po 18 grudnia 2011 roku można nadpłacać bez prowizji. Nadpłata kredytu powoduje najczęściej przesłanie nowego harmonogramu ze skróconym okresem kredytowania, bez zmiany wysokości raty.

W przypadku kredytów hipotecznych. Nadpłata obniża wysokość kapitału, co za tym idzie wysokość odsetek, a więc i całkowitą kwotę do spłaty. Domyślnie banki ustawiają nadpłatę na obniżenie odsetek, co oznacza, że okres kredytowania pozostaje ten sam.

Możemy jednak podjąć decyzję o przeznaczeniu nadpłaty na skrócenie owego okresu. Wówczas możemy płacić raty o takiej samej wysokości. Taki ruch może wymagać jednak aneksowania umowy kredytowej. W takiej sytuacji powinniśmy skonsultować się z bankiem i sprawdzić, czy takie działanie nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.

Do banku możemy udać się także w celu nadpłaty kredytu, gdzie składamy stosowną dyspozycję. Istnieje możliwość nadpłaty z poziomu internetowego konta bankowego. To my decydujemy, jak duża jest kwota nadpłaty. Jednorazowa wpłata może stanowić nawet kilkakrotność jednej miesięcznej raty. Na poczet spłaty kredytu możemy wpłacić dowolną sumę. Nadpłata może odbywać się regularnie. Możemy też jednorazowo przekazać większą sumę.

Nadpłacanie kredytu - na jakich zasadach

Zanim podejmiemy decyzję o wcześniejszej spłacie kredytu, dokładnie zapoznajmy się z umową kredytową. Część banków umieszcza w niej zapisy dotyczące warunków wcześniejszej spłaty, jak również podaje informacje o ewentualnych opłatach. Jeśli bank udzielił nam kredytu hipotecznego w okresie następującym po lipcu 2017 roku, wówczas może wymagać do 3% prowizji dotychczas spłaconej kwoty, o ile spłata nastąpi w ciągu 3 lat od podpisania umowy kredytowej. Dotyczy to zobowiązań o zmiennej stopie procentowej.

Również w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego bank może naliczać prowizje. Prowizja wynosząca do 1% spłaconej części pożyczki może obowiązywać np. wtedy, gdy czas między wynikającym z umowy terminem spłaty a datą faktycznej spłaty będzie dłuższy niż 12 miesięcy. W innych przypadkach wysokość prowizji nie powinna jednak przekroczyć 0,5%. Niezależnie od tej reguły, warto dokładnie zapoznać się z zapisami w umowie kredytowej. Może z niej wynikać także brak jakichkolwiek opłat za nadpłatę kredytu.

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca?

W zdecydowanej większości przypadków wcześniejsza spłata kredytu okaże się bardzo opłacalnym posunięciem. W dłuższej perspektywie czasowej może przyczynić się do wygenerowania niemałych oszczędności. Dzięki nadpłacie możemy liczyć na obniżenie odsetek, a więc środków, które pobiera bank za udzielenie nam pożyczki. Przy całkowitej spłacie kredytu przed czasem możemy liczyć też na zwrot części opłat okołokredytowych.

Musimy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy bank dolicza prowizję za wcześniejszą spłatę zobowiązania, opłacalność takiego przedsięwzięcia może ulec znacznemu ograniczeniu. Co zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim dobrze przeczytać umowę, a następnie skonsultować się z pracownikiem banku lub doradcą finansowym, który dokona dokładnych wyliczeń i podpowie, czy taka operacja rzeczywiście się opłaci.