Cykl spotkań z seniorami odbywa się na terenie kruszwickiej gminy. W tym celu policjanci i przedstawiciele służb odwiedzają kluby seniorów, by prowadzić działania profilaktyczne. Zajęciami tego rodzaju objęte są różne grupy.

O tym jak reagować na telefon o szybką pożyczkę gotówki rzekomemu wnuczkowi oraz jak zachować gdy do mieszkania puka osoba, której nie znamy. Tego właśnie uczą policjanci na cyklicznych spotkaniach w placówkach zrzeszających seniorów na terenie gminy Kruszwica. Przedsięwzięcie odbywa się z udziałem innych służb mundurowych oraz przedstawicieli samorządu.

Policjanci korzystając z okazji możliwości kontaktu z seniorami przekazują im zasady poruszania się bezpiecznie po drogach i przypominają o elementach odblaskowych. Prezentują również spot i cel ogólnopolskiej kampanii społecznej #ZnamTeNumery.
Podobną edukacja objęte są także dzieci i młodzież powiatu inowrocławskiego. Podczas spotkań z tą grupą wiekową nie brakuje pytań o tym, co może każdy zrobić dla własnego bezpieczeństwa.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu