Wygodny zabieg T1

Pierwszy zabieg w zbożach będący początkiem programu ochrony grzybobójczej przez wielu ekspertów zajmujących się problemem zwalczania chorób, uznawany jest za najważniejszy. Musi on zwalczyć choroby, które już występują na roślinach — z infekcji jesiennych i wiosennych oraz zabezpieczyć plantację do kolejnego zabiegu T2. Okres ochrony przypada na czas intensywnego przyrostu biomasy oraz warunkom sprzyjającym infekcji (przebieg pogody, duża gęstość łanu).

Od czego zależy presja chorób wiosną?

Lustrując wiosną plantacje zbóż ozimych, można jednoznacznie stwierdzić, że ich zdrowotność jest mocno zróżnicowana w obrębie jednego gatunku, ale również pomiędzy nimi. Różnice pomiędzy gatunkami wynikają z genetycznej odporności na choroby. Żyto i pszenżyto jest mniej podatne na porażenie przez choroby niż pszenica i jęczmień.

Presja chorób może być również zróżnicowana przez:

 • termin siewu — na polach wysianych w terminie agrotechnicznym z reguły występuje więcej objawów chorób niż w uprawach późno sianych, dotyczy to głównie pszenicy ozimej
 • przebiegu pogody — długa i ciepła jesień sprzyja porażeniu zbóż przez takie choroby jak septorioza paskowana liści, czy też mączniak prawdziwy zbóż i traw; rośliny wznawiają wegetację już chore
 • cechy odmianowe — odporność odmian na choroby wynikająca z prac hodowlanych
 • następstwa roślin — duży udział zbóż w płodozmianie i uprawa ich po sobie oraz w następstwie po kukurydzy sprzyja zwiększonej presji chorób
 • zbilansowanego nawożenie mineralnego- prawidłowo odżywione roślin są mniej podatne na porażenie przez choroby

Na zdrowotność łanu zbóż przed zabiegiem T1 będzie miał również wpływ aplikacja jesienna fungicydu bądź też innego preparatu, wpływającego korzystnie na zdrowotność łanu lub wykonanie tzw. T0 przed rozpoczęciem zasadniczej ochrony grzybobójczej.

Jakie choroby trzeba zwalczać T1?

Spektrum chorób występujące w okresie wiosennym na zbożach jest bardzo szerokie, zdecydowanie najwięcej gatunków poraża pszenicę ozimą, a najmniej żyto.

W przypadku pszenicy ozimej należy wybrać produkt lub rozwiązanie, które ochroni roślinę zarówno przed chorobami podstawy źdźbła, jak i liści:

 • fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła zbóż
 • ostrą plamistością oczkową
 • zgorzelą podstawy źdźbła
 • łamliwością źdźbeł zbóż
 • septoriozą paskowaną liści
 • mączniakiem prawdziwym
 • plamistością siatkową jęczmienia
 • brunatną plamistością liści

Lista chorób występująca w okresie T1 jest długa, są choroby podstawy źdźbła oraz liści. W związku z tym niezbędne jest zastosowanie fungicydu o wielokierunkowym działaniu.

Jaki są możliwości na T1

Fachowe doradztwo ze strony firmy Osadkowski oraz dostępność fungicydów pozwala na wykonanie skutecznego zabiegu opartego o gotowy i wieloskładnikowy produkt lub mieszaninę opryskową.

Rekomendowanym rozwiązaniem na T1 jest połączenie 3 produktów o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chorób: Unix 75 WG, Praktis oraz Tern Turbo 750 EC. Tak skomponowany program ochrony, nie tylko wyeliminuje choroby już występujące, ale także bardzo dobrze zabezpieczy przed nowymi infekcjami.

Alternatywą dla wielokomponentowych mieszanin opryskowych są gotowe fungicydy, zawierające najczęściej dwie, a nawet 3 substancje czynne. Doskonałym przykładem takiego środka jest Input Triple, w którego skład wchodzi proquinazid, protiokonazol i spiroksyamina. Produkt zwalcza choroby właściwe dla T1 i może być aplikowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych, co pozwala na dobre rozplanowanie pracy i uniknięcie spiętrzenia prac polowych.

Co jeszcze na T1?

Liczne badania naukowe wskazują na korzystny wpływ na zdrowotność łanu wybranych szczepów bakterii. Eksperci z firmy AgroBiotics kilka lat temu rozpoczęli pracę nad wyborem szczepów, które dają najwięcej korzyści pod kątem fitosanitarnym, Na podstawie złożonych badań powstały produkty Arcton WG i BioRace SL, które rekomendowane są do aplikacji w zbożach. Technologia oparta o preparaty mikrobiologiczne z AgroBiotics stosowana jest z sukcesem przez wielu Rolników.

Zaletą preparatu Arcton WG jest możliwość jego aplikacji w zmiennych warunkach pogodowych, w przeciwieństwie do klasycznych fungicydów, nie ogranicza go tzw. minimum temperaturowe. Jest również całkowicie bezpieczny dla upraw- w niektórych przypadkach aplikacja konwencjonalnego środka grzybobójczego może zmniejszać tempo wzrostu roślin, a nawet powodować jej uszkodzenie.