Starostwo Powiatowe ostrzega: Nieaktualne badania i brak OC unieważnią rejestrację pojazdów
Ważna informacja dla właścicieli pojazdów: zbliża się termin wygaszenia decyzji o rejestracji dla pojazdów bez ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC. Lokalny Wydział Komunikacji i Transportu apeluje o niezwłoczne dopełnienie formalności.
  1. Decyzje o rejestracji pojazdów wygasną z dniem 10 czerwca 2024 r.
  2. Dotyczy to pojazdów bez ważnego badania technicznego i ubezpieczenia OC przez ponad 10 lat.
  3. Warunkiem powrotu pojazdu do ruchu jest spełnienie wymogów z Prawa o ruchu drogowym.
  4. Lista dotkniętych pojazdów dostępna jest w Wydziale Komunikacji i Transportu przy ul. Mątewskiej 17.

W odpowiedzi na potrzeby społeczności kierowców i właścicieli pojazdów, lokalne starostwo przypomina o zbliżającym się terminie, który może wpłynąć na status wielu pojazdów w naszym powiecie. Właściciele samochodów, którzy przez dekadę zaniedbali obowiązek przeprowadzenia okresowego badania technicznego oraz zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, mogą stanąć przed koniecznością ponownej rejestracji swoich pojazdów.

Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany, jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach i zgodności z obowiązującymi przepisami. Przypomnienie o tym obowiązku to nie tylko kwestia formalna, ale przede wszystkim apel o dbałość o stan techniczny pojazdów, co bezpośrednio przekłada się na nasze wspólne bezpieczeństwo.

Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, lista pojazdów objętych wygaszeniem decyzji o rejestracji jest dostępna do wglądu w siedzibie Wydziału Komunikacji i Transportu. Miejsce to, znajdujące się przy ulicy Mątewskiej 17, stało się punktem, w którym każdy właściciel pojazdu może uzyskać niezbędne informacje i pomoc w dopełnieniu wszelkich wymaganych formalności.

Apelujemy do wszystkich właścicieli pojazdów, których dotyczy ta zmiana, o niezwłoczne podjęcie stosownych działań. Pamiętajmy, że rezultatem naszych wspólnych starań jest nie tylko uniknięcie niepotrzebnych formalności, ale przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa na naszych drogach.


Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu