Ostatni dzwonek na pełnomocnictwa do głosowania – termin do 29 marca!
Rozpoczyna się odliczanie do wyborów samorządowych! Zbliżająca się data 7 kwietnia to nie tylko dzień, w którym mieszkańcy naszego miasta będą mogli oddać swój głos na wybranych kandydatów, ale również ostatni moment na dopełnienie ważnych formalności. Przypominamy o kluczowych terminach i procedurach, które umożliwią wam pełne uczestnictwo w wyborach.
  1. Ostateczny termin na złożenie wniosków o pełnomocnictwo do głosowania mija 29 marca.
  2. Możliwość głosowania przez pełnomocnika dla osób niepełnosprawnych oraz tych, które w dniu wyborów ukończą 60 lat.
  3. Wnioski o wpisanie do stałego obwodu głosowania dla osób zamieszkujących miasto bez zameldowania na pobyt stały.
  4. Wnioski składać można osobiście, przez ePUAP lub korespondencyjnie w Urzędzie Miasta.

Niespełna dwa tygodnie dzielą nas od kluczowego momentu decydowania o przyszłości naszego miasta przez najbliższe lata. Warto pamiętać, że każdy głos ma znaczenie, a udział w wyborach samorządowych to nie tylko obowiązek, ale i przywilej mieszkańca. Dla tych, którzy ze względów zdrowotnych lub wieku nie mogą osobiście stawić się w lokalu wyborczym, przewidziana jest możliwość głosowania przez upoważnionego pełnomocnika. To ważne, aby każdy miał szansę wypowiedzieć się na temat przyszłości naszego wspólnego domu.

Tym, którzy jeszcze nie dopełnili formalności, przypominamy – termin składania wniosków o przyznanie prawa do głosowania przez pełnomocnika upływa 29 marca. Zainteresowani mogą złożyć wniosek w siedzibie Urzędu Miasta, wykorzystując pokój nr 7 dla pełnomocnictw lub pokój nr 13 dla wniosków o wpisanie do stałego obwodu głosowania. Alternatywnie, dokumenty można przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjną pocztą.

Na listach wyborczych znajdują się osoby zameldowane na pobyt stały w naszym mieście. Jednak mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie posiadają meldunku, również mogą wziąć udział w wyborach. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, dołączając dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania na terenie miasta. Takie działanie jest niezbędne, by móc w pełni korzystać z przysługujących praw wyborczych i aktywnie wpływać na kształtowanie lokalnej społeczności.

Nie zapominajmy, że demokracja żyje dzięki naszej aktywności i zaangażowaniu. Wybory samorządowe to nie tylko wybór władz, ale również wyraz naszych oczekiwań i aspiracji względem miejsca, w którym żyjemy. Nie przegapmy więc szansy na współtworzenie przyszłości naszego miasta.


Na podst. Urząd Miasta w Inowrocławiu