Bardzo wiele, gdy szczytną akcję dzielenia się krwią połączy się z akcją informacyjną. Tak było w Inowrocławiu.

Policjanci inowrocławskiej komendy i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Inowrocławiu zorganizowali akcję poboru krwi. Była ona połączona z przekazaniem pewnym informacji, również dotyczących Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Ambulans do poboru krwi dziś (14.05) zaparkował przy inowrocławskiej komendzie Policji. W akcję włączyli się policjanci, pracownicy oraz zawsze gotowi do niesienia pomocy krwiodawcy.

Tym razem poborowi krwi towarzyszyła akcja informacyjna. Dotyczyła ona propagowania wiedzy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Koordynator tego zagadnienia mł. asp. Łukasz Gamrat, zanim sam też oddał krew, omówił co to za narzędzie i jak się nim posługiwać. Wręczył też krwiodawcom magnesy z adresem strony do KMZB. Koperty, które przekazywał zawierały również wzmiankę o kampanii edukacyjno-profilaktycznej MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz długopisy z numerami alarmowymi i znaczki odblaskowe.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka
  • Policjant omawia zasady działania KMZB.
  • Mł. asp. Łukasz Gamrat na przykładzie magnesów tłumaczy krwiodawcom o policyjnym narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  • Pobór krwi.
  • Krwiodawcy stawili się by oddać krew.
  • Akcja oddawania krwi przez policjantów i innych krwiodawców.
  • Policjant dzieli się krwią.