Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Powiat Inowrocławski otrzyma ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę skrzyżowania w Inowrocławiu oraz remont dwóch dróg.

Uroczystość odbyła się wczoraj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wręczył przedstawicielom samorządów symboliczne czeki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat na uroczystości reprezentował wicestarosta Tadeusz Majewski.

Powiat Inowrocławski otrzyma 50-procentowe dofinansowanie do rozbudowy skrzyżowania ulic Staszica, Górniczej, Poznańskiej w Glempa w Inowrocławiu. Jego koszt to 7,5 mln zł.

400 tys. zł przyznano na remont drogi powiatowej na długości 780 metrów w Modliborzycach, a 356 tys. zł. Powiat Inowrocławski otrzyma na remont drogi Inowrocław-Marulewy na długości 820 m.

Obecnie trwa procedura przygotowania umowy o dofinansowanie remontów dróg w Modliborzycach oraz Inowrocław-Marulewy.

Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, grafika: Powiat Inowrocławski