Warsztatowe zajęcia z uczniami na temat przemocy przeprowadziła policjantka z kruszwickiego komisariatu mł. asp. Mariola Witoń.

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy wzięła udział w spotkaniu z policjantką. Trzecioklasiści w ramach zajęć edukacyjnych dyskutowali o przemocy, jej formach, eskalacji zachowań i cyberprzemocy. Dzięki mł. asp. Marioli Witoń - profilaktykowi z Kruszwicy spotkanie nie wyglądało jak typowy wykład czy pogadanka. Policjantka zaproponowała czynną formę lekcji, podczas której uczniowie sami musieli też wykazać się tym, co wiedzą o poruszanych problemach i szukać rozwiązać.

Dlatego, że zajęcia były warsztatami, była możliwość zaangażowania w nie wszystkich uczniów i wypracowanie wspólnych zasad postępowania w przypadku, gdy o takiej przemocy się dowiadujemy.

Autor: asp. szt. Izabella Drobniecka
Publikacja: asp. sztab. Izabella Drobniecka
  • Policjantka na zajęciach z uczniami.
  • Uczniowie zajmowali się zagadnieniem przemocy.
  • Warsztaty zajęciowe polegały na pracy w zespołach.
  • Grupy wspólnie pisały na kartkach na czym polega przemoc.
  • Formy przemocy były waznych zagadnieniem do omówienia.
  • Przemoc znajdujemy także w sieci.